| Üye Girişi | Paylaş Paylaş |
Arama:
facebook twitter youtube flickr issuu

Home Smart Policies Smart Awards


IRU Coach Tourism Innovation Award

 

 

  

İşleyiş Kuralları

 

 

Amaç nedir?

IRU’nun Tur Otobüsü Turizminde İnovasyon Ödülü’nün amacı kaliteli ve uygun maliyetli yenilikçi projeler ve hizmetler aracılığıyla tur otobüsüyle grup turizminin takdir görmesinin ve daha fazla kullanımının sağlanmasına yönelik sektör uygulamalarının teşvik edilmesidir.


Kimler başvurabilir?

IRU Tur Otobüsü Turizminde İnovasyon Ödülü adayları herhangi bir ülkedeki tur otobüsüyla grup turizmi alanında faaliyet gösteren şirketler olmalıdır. IRU’nun Tur Otobüsü Turizminde İnovasyon Ödülü ana faaiyeti tur otobüsü turizmi olan her türlü özel sektör taşımacılık şirketine açıktır. 

 Kazananlar için faydaları neler olacaktır?

IRU Tur Otobüsü Turizminde İnovasyon Ödülü’nü kazananlar:

 • yenilikçi projelerinin IRU, üyeleri ve paydaşları tarafından çeşitli basın etkinlikleri ve faaliyetlerinin yanı sıra küresel Akıllı Adım kampanyası kapsamında örnek bir sektörel uygulama olarak tanıtılmasını sağlayacaktır.
 • Araçlarında, şirket antetli kağıdında ve tanıtım malzemelerinde, yaptıkları yeniliklerin uluslararası ölçekte tanındığını müşterilerine bildirmek üzere ödülün verildiği yılı belirten resmi IRU Tur Otobüsü Turizminde İnovasyon Ödülü logosunu kullanabilecektir.
 • Çalışanlarını motive etmek ve tanıtım amaçlı faaliyetler için gururla sergileyebilecekleri bir IRU Tur Otobüsü Turizminde İnovasyon Ödülü kupası alabilecektir.
 • IRU Tur Otobüsü Turizminde İnovasyon Ödül törenine katılmak üzere 2 kişilik gidiş-dönüş bileti ve konaklama imkanı elde edecektir.

Değerlendirme kriterleri

İncelemeye sunulacak olan projeler:

 • Tur otobüsü turizm hizmetlerinin kullanımının büyük ölçüde arttırılmasına yönelik Akıllı Adım’ın temel değerleri ve amacı ile ilgili olmalıdır.
 • Taşınan turist sayısında sürdürülebilir ve uygun maliyetli bir artış olduğunu ortaya koymalıdır.
  - Ağ ya da hizmette iyileşmeler,
  - Araç içi hizmetler dahil, yenilikçi yeni hatlar/hizmetlerin oluşturulması,
  - Bilgilendirme ve pazarlama kampanyaları,
  - Elektronik biletleme, SMS biletleme vb. bütünleşik biletleme sistemleri,
  - Kalite, emniyet ve/veya güvenlik sistemlerinin uygulanması,
  - Çevreyi koruma programlarının uygulanması,
  - Özürlü ve hareket kabiliyeti zedelenmiş kişiler vb. Dahil, müşteriye özen gösteren programların uygulanması,
  - gibi tur otobüsleriyle grup turizminin cazibesini ve kullanımını arttırmaya yönelik daha geniş çaplı operasyonel girişimleri de kapsamalıdır.
 • Bir tur otobüsü taşımacılığı şirketi ile ulaşım ile bir tur operatörü/seyahat acentesi arasında bir işbirliği olabilir.
 • Farklı tur ootbüsü işleticileri ya da ulaşım/turizm paydaşı sektörler arasında bir işbirliği olabilir (turizmle ilgili resmi merciler, turistik merkezler, müşteri grupları, taksiler, trenler, feribotlar ve uçak).

Nasıl başvurulur?

Tüm başvurular şunları içermelidir:

 • Tur otobüsüyle yolculuk yapan turistler, toplum ve taşımacı(lar) açısından sağlanacak faydalar vurgulanarak hizmetin/projenin net bir açıklaması. Projenin kapsamı ve süresi de gerekirse açıkça belirtilmelidir.
 • Ortaklıklar söz konusu ise, bu ortaklığın niteliğine ilişkin bilgiler olmalıdır. Bu işbirliğinde tur otobüsü işletmecisi(işletmecileri)nin rolü vurgulanmaldır. Ekonomik ve mali yönleri de tam olarak açıklanmalıdır.
 • Herhangi bir pazar analizine ve tanıtım kampanyasına, ayrıca özel hizmetler gibi yolculara sunulan teşviklere ilişkin net açıklamalar.
 • Müşteri memnuniyet araştırmalarından alınan geri beslemeler.
 • Alınan her türlü teşvik dahil, projeye yapılan yatırımlar ve elde edilen gelirlere dair temel bilgiler.
 • Hizmetin/projenin amaçlarına ulaşıldığını gösteren veriler ve rakamlar.

IRU, başvuruları Üye dernekleri aracılığıyla ya da doğrudan (ilgili ülkedeki Üye Derneğinin mutabakatıyla) veya IRU’nun üyesinin bulunmadığı ülkelerde Akıllı Adım kampanyası kapsamındaki paydaşları ağı üzerinden toplayacak ve IRU Tur Otobüsü Turizminde İnovasyon Ödül kriterlerini yerine getiren projeleri uluslararası jüriye sunacaktır. 

 
Başvurular İngilizce ya da Fransızca dillerinde hazırlanarak üç nüsha halinde IRU’ya (Tel: +32-2-743 25 80 or Fax: +32-2-743 25 99 or E-mail: sonila.metushi@iru.org, ile Sonila Metushi’ye, “IRU 2017 Tur Otobüsü Turizminde İnovasyon Ödülü” olarak belirtilerek) 30 Haziran 2017 tarihinden önce iletilmelidir.


IRU Tur Otobüsü Turizminde İnovasyon Ödülünü kim veriyor?

IRU Tur Otobüsü Turizminde İnovasyon Ödülü tur otobüsü sektörü ve diğer uluslararası resmi ve hükümet dışı kurumların temsilcilerinden oluşacak ve en yenilikçi ve en uygun maliyetli projeleri seçecek olan uluslararası bir jüri tarafından verilecektir.


Uluslararası jürinin Tur Otobüsü Turizminde İnovasyon Ödülü’ne ilişkin tüm kararları nihaidir. IRU’nun Tur Otobüsü Turizminde İnovasyon Ödülü uluslararası jürisi kazananı 2017 yılının ikinci yarısında uygun bir uluslararası etkinlikte kamuoyuna ilan edilecektir.

 

Ek bilgiler için

IRU’nun Brüksel’deki AB Daimi Temsilciliği ile irtibat kurunuz (Tel: +32-2-743 25 80 or Fax: +32-2-743 25 99 or E-mail: sonila.metushi@iru.org, ile Sonila Metushi’ye, “IRU 2017 Tur Otobüsü Turizminde İnovasyon Ödülü” olarak belirtilerek), Avenue de Tervueren 32-34, bte 17, B-1040 Brussels, Belgium.

 

English
Français
Deutsch
 Русский
 
 Smart awards
 Smart policies
Bu sayfanın çıktısını alınAlfabetik endeksSite haritasıArama