| Üye Girişi | Paylaş Paylaş |
Arama:
facebook twitter youtube flickr issuu

Home Smart Policies


Ne yapılabilir ve yapılmalı

Dünyanın her tarafındaki hükümetler karayollarında emniyeti arttırmanın, çevreye verilen zararın azaltılmasının ve vatandaşların ihtiyaçlarının en az zaman ve para ile karşılanmasının yollarını aramaktadır. Kilit sürdürülebilir dolaşım araçları olarak otobüsler ve tur otobüsleri bu amaçlara etkin şekilde ulaşabilmek için büyük önem taşımaktadır. 

 

Akıllı Adım 

 

Otobüsler ve tur otobüsleri toplu yolcu taşımacılığının en emniyetli, en çevre dostu, en ekonomik, kullanıcı dostu ve verimli araçlarıdır. Bu şekilde, iklim değişikliği, karayolu emniyeti, bağlantı kurulabilirlik, sosyal yaşama dahil etme ve trafik tıkanıklığı gibi modern toplumların karşı karşıya kaldığı mevcut bir dizi soruna en uygun çözümü sunmaktadır.  

 

Ancak, bu değerleri, karar alıcılar ve fikir önderleri tarafından nadiren kabul edilmektedir. Aksine, otobüsler ve tur otobüsleri genellikle hava kirliliği, tıkanıklık ve gürültü gibi, yaygın olarak karayolu taşımacılığına atfedilen sorunlarla, hatalı olarak ilişkilendirilmektedir.   

 

Bu durum, otobüsler ve tur otobüslerinin sadece kullanım ve topluma katkı sağlama açısından performanslarının altında faaliyet gösterdikleri değil, aynı zamanda siyasi ihmal ve genellikle uygun olmayan, değişimlere uyamayan ve hatta kısıtlayıcı mevzuatın da kurbanı oldukları bir duruma yol açmaktadır.   

 

Otobüsler ve tur otobüslerinin herkese çevreci, emniyetli ve ekonomik dolaşım hizmetleri sağlamada tam potansiyelini kullanmaları için, bunların operasyonlarını basit, uygun maliyetli ve makul tedbirler uygulanarak teşvik edilmesi ve daha da kolaylaştırılması çok önemlidir. Bu ise, sonuç olarak Akıllı Adım ile olacaktır!  

Yolcu ve tur otobüsüyle toplu taşımacılığın kullanımının iki katına çıkarılması - Uygulanabilir Çözümler.pdf (1.2 MB) okuyun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daha akıllı dolaşım ve seyahat seçimleri, şunlar yapılırsa gerçekleşebilir :

 • Otobüs ve tur otobüsüyle yolcu taşımacılığının faydaları hakkında kendinizin ve diğerlerinin uygun şekilde bilgilendirilmesi;
  • Akıllı Adım web sitesinin çeşitli bölümlerini okuyun. Ayrıca IRU’nun ve Busworld’ün ve çok sayıdaki Akıllı Adım kampanyası paydaşının web sitelerini de ziyaret etmelisiniz.
 • Otobüs ve tur otobüslerinin kullanılması ve kullanımının teşvik edilmesi;
  • Otobüs ve tur otobüslerinin tam potansiyelinin gerçekleştirilmesi için otobüs ve tur otobüsleri lehine mevzuata ihtiyaç vardır. Resmi merciler uygun park hizmetleri oluşturmalı ve bunları teşvik etmeli, kullanılabilir hizmetlere ilişkin bilgileri etkin şekilde görünür kılmalıdır. Otobüs ve tur otobüsü işleticileri ile birlikte, resmi merciler de otobüs ve tur otobüslerinin daha fazla kullanılmasını teşvik edecek pazarlama araçları ve teşvik sistemleri geliştirebilir. 
 • GOtobüs ve tur otobüslerine öncelik verilmesi;
  • Resmi merciler verilen hizmetleri hızlandırmak için, bazı şehirlerde halen başarıyla uygulandığı gibi, otobüs ve tur otobüslerine özel şerit tahsis etmeli ya da onlara trafik ışıklarında öncelik tanımalıdır. Ayrıca şehir merkezlerine ve turistik bölgelere yakın yerlerde, uygun tesisleri ve yönlendirme levhaları bulunan yeterli sayıda otobüs park alanlarının olmasını da sağlamalıdır.
 • Otobüs ve tur otobüsü hizmetlerinin toplu taşıma şebekesine tam olarak entegre edilmesi ve adil mali muamelenin sağlanması;
  • Resmi merciler farklı toplu taşıma türleri arasında hızlı ve rahat aktarmalara olanak sağlayacak biletleme sistemlerinin ve aktarma tesislerinin teşvik edilmesi ve geliştirilmesine yardımcı olmalıdır. Farklı taşıma türleri arasında işbirliği teşvik edilmelidir. Resmi merciler ayrıca tüm taşıma türleri arasında mali muamele açısından (tüketim vergileri, KDV, vb.) eşitlik sağlamalıdır.
 • Altyapıda iyileştirmeler ve daha iyi hizmetler için finansman sağlanması;
  • Resmi merciler otobüslerin ve tur otobüslerinin hizmetlerini diğer taşıma türleri ile bağlantılı olarak, bireysel yolcular ve toplumun bütününün menfaatine olacak şekilde, en uygun hale getirmelerine olanak sağlamak üzere, çok modlu otobüs ve tur otobüsü terminalleri dahil, karayolu altyapısının iyileştirilmesine yatırım yapmalıdır. Resmi merciler, toplu taşımacılıkta özel sektör şirketlerine taşeronluk verilmesini desteklemelidir, zira bu sayede en uygun maliyetli çözümler sağlanmaktadır.
 • Kamu-özel sektör işbirliklerinin güçlendirilmesi;
  • Otobüs işleticileri halihazırda filolarını ve hizmetlerini iyileştirme yönündeki gayretlerinin meyvelerini toplamaktadır. Yerel merciler de ulaştırma stratejisi ve planlamasına yenilikçi yaklaşımlarının faydalarını görmektedir. Bunun net sonucu dünya çapında çoğu ülkede, şehirde, kasabada ve kırsal alanda görülmekte olduğu gibi, taşıma türü olarak otobüse yönelme şeklindeki tüketici güveninin tazelenmesidir.
  • Tur otobüsü turizminin potansiyelinin tam olarak gerçekleştirilmesi için, yerel merciler, tur otobüsü işleticileri, iş dünyası ve turistik bölgeler işbirliği halinde çalışmaya ve tur otobüsüyle seyahatin gelişebileceği koşulları sağlamaya devam etmelidir. Yeterli park tesisleri, bindirme ve indirme noktalarının, eğlence yerlerine uygun erişim imkanlarıyla birlikte temin edilmesi, ilgili mercilerin kendi yerel bölgelerini otobüs turları için daha da cazip hale getirmeleri için çok önemlidir

Read the FBAA Smart Move Brochure (in French only)  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incentivising and promoting bus & coach best policies and business cases to achieve Smart Move’s objectives 

  In line with the Smart Move’s objective of achieving sustainable mobility, various awards have been developed to recognise and promote at international level bus and coach companies with outstanding achievements as well as industry practices leading to a greater use of group tourism by coach and regular urban and interurban public transport by bus and coach.

   

 • Bus Excellence Award
 • City Trophy Award
 • Coach Tourism Innovation Award

Yolcu ve tur otobüsü taşımacılığını aşağıdaki hale getirmek için neler yapılabileceğini okuyun: 

 

See other best practices and industry initiatives  

 

 

 

  

 Smart Awards

 Örnek uygulamalar

 Bus Rapid Transit (BRT)

 About HLG  

Bu sayfanın çıktısını alınAlfabetik endeksSite haritasıArama