| Üye Girişi | Paylaş Paylaş |
Arama:
facebook twitter youtube flickr issuu

Home Smart Policies Smart Awards


IRU City Trophy Award

 

 

İşleyiş Kuralları

 

Amaç

IRU’nun Tur Otobüsü Dostu Kent Ödülü’nün  (“Kent Kupası”) amacı tur otobüsleriyle grup turizmini destekleyen politikaları uygulayan belediyeleri takdir ederek ödüllendirmek ve diğer kentleri, onları örnek almaya özendirmektir. Tur otobüsleri için iyi tesislere yatırım yapan kentler ekonomik kazanımlar elde edecek; bunu yapmayanlar ise turizmden elde edecekleri geliri sınırlandırmış olacaktır.


“Kent Kupası” için kimler yarışabilir?

Iki yılda bir, IRU Yolcu Taşımacılığı Konseyi’nin (CTP) üyesi olan her dernek ve partner kuruluşları, özellikle de Akıllı Adım Paydaşları, tur otobüsü turizmini, özellikle destekleyen politikaları uygulamaya koyduklarını düşündükleri belediye yönetimlerini bir “Kent Kupası” adayı olarak bildirebilir. Belediyeler de aynı anda başvurularını sunabilir. “Kent Kupası”  beş yılda, bir kereden fazla tek bir belediye yönetimine verilemez.


Yarışmanın faydaları nelerdir?

Tur otobüsü taşımacılığına fayda sağlayan politikalar uygulayan belediyeler için en büyük getirisinin kentlerini ziyaret eden turistlerin sayısının ve turistik harcamaların artması olduğu açıktır. Tur otobüsü dostu politikalarını ve bunların ekonomik sonuçlarını belgeleyen belediyeler sadece “Kent Kupası” için yarışma hakkı kazanmayacak; ayrıca politikalarını seçmenlerine ve diğer muhataplara açıklamak ve gerekçelendirmek için ihtiyaç duydukları bilgileri de elde edecektir. 


Kazanan belediye yönetimi IRU Başkanı tarafından uluslararası bir etkinlikte kamuoyuna açık olarak takdim edilen çekici bir “Kent Kupası” alacaktır. Kazanan ve tüm yarışan adaylar Akıllı Adım Paydaşları ağı dahil olmak üzere, IRU’nun ve diğer paydaşların kapsamlı tanıtım faaliyetlerinden de faydalanacaktır.


Ödülün verildiği yılı belirten “Kent Kupası” muhafaza etmek ve sergilemek üzere kazanan belediyeye verilecektir.


Kazanan belediye ayrıca ödülün verildiği yılı belirten “Kent Kupası” ödülü logosunu kullanma hakkına da sahip olacaktır.

Kazanan kentin adı ve politikaları IRU, üyesi olan dernekler ve Akıllı Adım paydaşları tarafından duyurulacaktır.


Kazanan kente, ödül törenine katılmalarını sağlamak için 2 kişi için, 2 gece olmak üzere konaklama imkanı ve gidiş-dönüş biletler iletilecektir.


Nasıl yarışılır?

“Kent Kupası” Ödülü adaylarının, jüriye, uyguladıkları tedbirler ve bunların sonucu olarak kentlerine sağladıkları gerçek faydaları gösteren kanıtları içeren İngilizce olarak hazırlanmış bir dosyayı hazırlamaları gerekmektedir; bunlar;

 • Kaliteli grup turizminin diğer çıkarlarla bütünleştirilmesine yönelik tutarlı bir strateji.
 • Tur turizmi sektörü dahil, ilgili muhataplarla fikir alışverişleri.
 • Yabancı dillerdekiler de dahil olmak üzere, tur otobüslerinin sürücülerine ziyaretlerin gerçekleştirilmesine ilişkin net talimatlar ve işaretler.
 • Aşağıdakiler gibi tur turizmine yönelik tesis ve olanaklar:
  - Yeterli kapasite (ör; tur otobüsü park yerleri, boşaltma sahaları vs.),
  - Kıt kaynakların idaresine yönelik adil ve şeffaf mekanizmalar,
  - Önemli turistik bölgelere ve otellere yakınlık,
  - Kent merkezlerine erişime yönelik özel kolaylaştırıcı tedbirler (ör; otobüs şeritlerinin kullanımı, trafik öncelikleri ve kuralları vs.),
  - Sağlanan imkan ve tesislerin kalitesi (ör; bekleyen sürücüler için sosyal alanlar; otobüs bakım tesisleri; yolcu, sürücü ve araçların emniyeti; yaya geçitleri; barınma yerleri; tekerlekli sandalye rampaları, vs..).
 • Anketlerle ölçülen ziyaretçi memnniyetindeki artış.
 • Ziyaretçi sayısındaki artış.
 • Uygulanan tedbirlerin maliyetleri ve faydalarına ilişkin niceliksel veriler.
 • Kent sakinlerinin anlayış ve desteğini kazanmak için etkili iletişim.
 • Sorunların veya çıkar çatışmalarının çözümüne yönelik yenilikçi çözümler.

Aynı yılın ikinci yarısında uygun bir etkinlikte verilecek olan “Kent Kupası”na katılmaya hak kazanmak için en geç 30 Haziran 2017 tarihine kadar İngilizce olarak hazırlanmış olan ve zarfın üzerinde açıkça “Kent Kupası” yazan aday dosyaları, IRU’nun Brüksel’deki AB Daimi Temsilciliğine iletilmelidir (Oleg Kamberski Tel: +32-2-743 25 80 ya da Faks: +32-2-743 25 99 ya da E-posta: oleg.kamberski@iru.org, “IRU City Trophy Award 2017”- “IRU Kent Kupası Ödülü” belirtilerek).

 


Her dosyada hem ilgili belediyeden, hem de dosyayı sunan dernekten birer irtibat kişisinin adı-soyadının, ünvanının, adresinin, telefonunun, faks numarasının ve e-posta adresinin bulunması gerekmektedir.


Jüri

Adayların başvuru dosyaları, belediyeleri, turizm sektörünü ve profesyonel karayolu taşımacılığı sektörünü temsil eden kurumların üst düzey temsilcilerinin yer aldığı uluslararası bir jüri tarafından değerlendirilecek ve derecelendirilecektir.


Değerlendirme prosedürü

Adaylıkların bildirilmesinden sonra, uluslararası jüri Ağustos-Eylül aylarında en az bir kez toplanarak IRU’ya iletilen aday başvuru dosyalarını değerlendirecektir. Jüri aday olan kentlerin büyüklüklerine göre, iki adet birinciyi ve iki adet ikinciyi belirleme yetkisine sahiptir. Jüri kararı vermeden önce aday kentlerin belediye yönetimlerinden ek bilgiler talep edebilir. Jüri “Kent Kupası”nı otobüs dostu politikalar uygulanması bağlamında elde edilen en iyi sonuçları güvenilir şekilde gösteren dosyaya sahip olan kente verecektir.


Irtibat için:

IRU’nun Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği, Sonila Metushi dikkatine, Avenue de Tervueren, 32-34, Bte 17, B–1040 Brussels, Tel: +32-2-743 25 80, Faks: +32-2-743 25 99, E-posta: oleg.kamberski@iru.org.  

 

English
Deutsch
Français
 Русский
 
 Smart awards
 Smart policies
Bu sayfanın çıktısını alınAlfabetik endeksSite haritasıArama