| Üye Girişi | Paylaş Paylaş |
Arama:
facebook twitter youtube flickr issuu

Home


IRU

23 Mart 1948 tarihinde Cenevre’de kurulan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU), büyük taşıma filolarından bireysel araç sahibi işleticilere kadar dünyanın dört bir yanındaki otobüs, tur otobüsü, taksi ve kamyon işleticilerini temsil etmektedir. IRU’nun 70’den fazla ülkede 190 Üyesi aracılığıyla yerel ve küresel bir erişim gücü bulunmaktadır.

 

 

IRU, sürdürülebilir gelişimi bir anayasal zorunluluk haline getirmiş ve ardından bunu gerçekleştirmek için aşağıdakileri temel alan uygun maliyetli bir 3 “i” stratejisi geliştirmiştir:


İnovasyon – Çevreye olan etkilerin azaltılması için daha etkin “kaynağında uygulanabilir” teknik tedbirlerin ve işletme uygulamalarının geliştirilmesi

 

Teşvikler – Nakliyecilerin kullanımda bulunan en uygun teknoloji ve uygulamaları daha hızlı şekilde uygulamaya başlamaya teşvik edilmesi. 

 

Altyapı – Serbestçe akan trafik olmadan, yukarıda belirtilen tedbirler faydasız kalacaktır. Yeni altyapılara yeterli yatırımın yapılması ve mevcut altyapıların azami oranda kullanılması önem taşımaktadır.

 

 

IRU aşağıdakileri içeren fakat bunlarla sınırlı olmayan faaliyetleri gerçekleştirmektedir:  

  • Ortak çıkarlara hitap eden politikaların tanımlanması, geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla tüm aktif ve bağlı üyeleri arasında ve ilgili kuruluşlar ve sektörler ile işbirlikleri,
  • Kamuoyu geneli dahil olmak üzere, hükümetler arası kuruluşlar, uluslararası örgütler, AB kurumları ve karayolu taşımacılığı sektörü ile ilgili tüm diğer paydaşlarla diyalog. Sektörde neler olduğu ve toplumda ve ekonomide neler olduğu arasında son derece güçlü bir etkileşim söz konusu olduğundan, bu diyalog sektörün toplumsal sorumluluğunun önemli bir parçasıdır.
  • Sektörün deneyimleri ve uzman bilgi birikiminden azami faydayı elde etmek, sektörle ilgili meselelerde karşılıklı anlayışı geliştirmek ve herkesin ihtiyaçları ve çıkarları arasında doğru dengeyi sağlayarak, uygun bilgilendirmelerle takviye edilmiş ve etkin bir yasama sürecine yapıcı olarak katkı sağlamak üzere politika oluşturanlarla, yasaları çıkaranlarla ve görüş oluşturanlarla işbirliği,
  • BM himayesindeki TIR Sistemi gibi mevzuatın ya da İpek Yolu’nun Yeniden Açılması gibi somut uluslararası projelerin uygulanması için gümrükler ve diğer ilgili makamlarla kamu-özel sektör işbirlikleri,
  • IRU Komisyonları ve Çalışma Grupları aracılığıyla üyelerinin güçleri ve uzmanlıklarından fayda sağlayarak, enerji, rekabet ve sosyal sorumluluk gibi küresel meselelere ilişkin stratejik bakış açıları geliştirmek,
  • Sektörün rolü ve öneminin, çeşitli konulardaki görüşlerinin ve güvenilir veriler ve bilgilerin açıklanması;
  • Karayolu taşımacılığını etkileyen tüm faaliyetlerin, etkinliklerin, mevzuatın ve politikaların izlenmesi, ilgili aktörlere yanıt verilmesi ve onlarla işbirliklerinin kurulması.
  • En son akaryakıt fiyatları, sınırlardaki bekleme süreleri, güvenli park alanları, mesleki eğitim, ulusal karayolu taşımacılığı mevzuatındaki en son gelişmeler, hukuki destek vb. gibi, karayolu taşımacılarına yönelik pratik hizmetlerin gerçekleştirilmesi.

 

IRU ve çalışmaları hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen www.iru.org adresini ziyaret ediniz.

 

 

Akıllı Adım ‘ı destekleyen IRU üyeleri:

Bu sayfanın çıktısını alınAlfabetik endeksSite haritasıArama