| Üye Girişi | Paylaş Paylaş |
Arama:
facebook twitter youtube flickr issuu

Home Smart Policies Smart Awards


IRU Bus Excellence Award

 

 

Işleyiş Kuralları

 

Amaç nadir?

IRU OTOBÜS Mükemmelliği Ödülü’nün amacı kaliteli ve uygun maliyetli yenilikçi projeler aracılığıyla tur ve yolcu otobüsüyle düzenli şehir içi ve şehirler arası toplu taşımacılığın daha fazla kullanılmasını teşvik etmektir.

 

Kimler başvurabilir?

IRU OTOBÜS Mükemmelliği Ödülü adayları herhangi bir ülkede yolcu veya tur otobüsüyle düzenli şehiriçi ya da şehirler arası toplu taşımacılık alanında faaliyet gösteren taşımacılık şirketleri olmalıdır. IRU OTOBÜS Mükemmelliği Ödülü kamu ya da özel sektörden herhangi bir toplu taşımacılık şirketi olabilir.

 

Kazananlar için faydalar neler olacaktır?

IRU OTOBÜS Mükemmelliği Ödülü’nü kazananlar:

 • yenilikçi projelerinin IRU, üyeleri ve paydaşları tarafından çeşitli basın etkinlikleri ve faaliyetlerinin yanı sıra küresel Akıllı Adım kampanyası kapsamında örnek bir sektörel uygulama olarak tanıtılmasını sağlayacaktır.
 • Araçlarında, şirket antetli kağıdında ve tanıtım malzemelerinde, yaptıkları yeniliklerin uluslararası ölçekte tanındığını müşterilerine bildirmek üzere ödülün verildiği yılı belirten resmi IRU OTOBÜS Mükemmelliği Ödülü logosunu kullanabilecektir.
 • Çalışanlarını motive etmek ve tanıtım amaçlı faaliyetler için gururla sergileyebilecekleri bir IRU OTOBÜS Mükemmelliği Ödülü kupası alabilecektir.
 • IRU OTOBÜS Mükemmelliği Ödül törenine katılmak üzere 2 kişilik gidiş-dönüş bileti ve konaklama imkanı elde edecektir.

Değerlendirme kriterleri

İncelemeye sunulacak olan projeler:

 • Akıllı Adım kampanyasının yolcu ve tur otobüsü hizmetlerinin kullanımının kapsamlı olarak arttırılmasına yönelik değerleri ve amaçları ile ilgili olmalıdır.
 • Yolcu sayısında sürdürülebilir ve uygun maliyetli bir artış olduğunu ortaya koymalıdır.
  - Ağ ya da hizmette iyileşmeler,
  - Araç içi hizmetler dahil, yenilikçi yeni hatlar/hizmetlerin oluşturulması,
  - Bilgilendirme ve pazarlama kampanyaları,
  - Elektronik biletleme, SMS biletleme vb. bütünleşik biletleme sistemleri,
  - Kalite, emniyet ve/veya güvenlik sistemlerinin uygulanması,
  - Çevreyi koruma programlarının uygulanması,
  - Özürlü ve hareket kabiliyeti zedelenmiş kişiler vb. Dahil, müşteriye özen gösteren programların uygulanması,
  - gibi yolcu ve/veya tur otobüsleriyle toplu taşımacılığın cazibesini ve kullanımını arttırmaya yönelik daha geniş çaplı operasyonel girişimleri de kapsamalıdır.
 • Bir karayolu taşımacısı ile ulaşım ile ilgili bir resmi merci arasında bir işbirliği olabilir.
 • Farklı taşımacılar ya da ulaşım sektörleri arasında bir işbirliği olabilir (taksiler, trenler, feribotlar ve uçak).

Nasıl başvurulur?

Tüm başvurular şunları içermelidir:

 • Yolcular, toplum ve taşımacı(lar) açısından sağlanacak faydalar vurgulanarak hizmetin/projenin net bir açıklaması. Projenin kapsamı ve süresi de gerekirse açıkça belirtilmelidir.
 • Ortaklıklar söz konusu ise, bu ortaklığın niteliğine ilişkin bilgiler olmalıdır. Bu işbirliğinde yolcu ve tur otobüsü işletmecisi(işletmecileri)nin rolü vurgulanmaldır. Ekonomik ve mali yönleri de tam olarak açıklanmalıdır.
 • Herhangi bir pazar analizine ve tanıtım kampanyasına, ayrıca özel hizmetler ya da ücretler gibi yolculara sunulan teşviklere ilişkin net açıklamalar.
 • Müşteri memnuniyet araştırmalarından alınan geri beslemeler.
 • Alınan her türlü teşvik dahil, projeye yapılan yatırımlar ve elde edilen gelirlere dair temel bilgiler.
 • Hizmetin/projenin amaçlarına ulaşıldığını gösteren veriler ve rakamlar.

IRU, başvuruları Üye Dernekleri aracılığıyla ya da doğrudan (ilgili ülkedeki Üye Derneğinin mutabakatıyla) veya IRU’nun üyesinin bulunmadığı ülkelerde Akıllı Adım kampanyası kapsamındaki paydaşları ağı üzerinden toplayacak ve IRU OTOBÜS Mükemmelliği Ödülü kriterlerini yerine getiren projeleri uluslararası jüriye sunacaktır.

 

Başvurular İngilizce dilinde hazırlanarak üç nüsha halinde IRU’ya (Tel: +32-2-743 25 80 ya da Faks: +32-2-743 25 99 ya da E-posta: remi.lebeda@iru.org, “IRU 2017 OTOBÜS Mükemmelliği Ödülü” olarak belirtilerek) 30 Haziran 2017 tarihine kadar.


IRU OTOBÜS Mükemmelliği Ödülü’nü kim veriyor?

IRU OTOBÜS Mükemmelliği Ödülü IRU’nun, yolcu ve tur otobüsü sektörü ve diğer uluslararası resmi ve hükümet dışı kurumların temsilcilerinden oluşacak ve en yenilikçi ve en uygun maliyetli projeleri seçecek olan uluslararası bir jüri tarafından verilecektir.


Uluslararası jürinin IRU OTOBÜS Mükemmelliği Ödülü’ne ilişkin tüm kararları nihaidir.


The IRU OTOBÜS Mükemmelliği Ödülü uluslararası jürisi kazananı 2017 yılının ikinci yarısında uygun bir uluslararası etkinlikte kamuoyuna ilan edilecektir.


Ek bilgi için

IRU’nun Brüksel’deki AB Daimi Temsilciliği ile irtibat kurunuz (Tel: +32-2-743 25 80 ya da Faks: +32-2-743 25 99 ya da E-posta: remi.lebeda@iru.org, “IRU 2017 OTOBÜS Mükemmelliği Ödülü” olarak belirtilerek), Avenue de Tervueren 32-34, bte 17, B-1040 Brussels, Belgium.

     

 

English
Français
Deutsch
 Русский
 
 Smart awards
 Smart policies 
Bu sayfanın çıktısını alınAlfabetik endeksSite haritasıArama